Tag: đầu tư công

Thời sự

Công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo hằng tháng về tình hình thực hiện và giải...

Chứng khoán

Những cổ phiếu tiềm năng trước sóng giải ngân vốn đầu tư...

Trong báo cáo mới nhất được công bố bởi Chứng khoán Everest (EVS), công ty này nhận định, triển vọng từ việc thúc đẩy đầu tư công...

Tài chính

Giải ngân vốn đầu tư công ở mức thấp

Mặc dù năm 2020 đạt tỷ lệ cao kỷ lục, sang nửa đầu năm 2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đặc biệt là giải ngân nguồn...