Tag: ngoại tệ

Hoạt động Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ lại bơm tiền qua kênh mua ngoại tệ

Diễn biến trên đặt kỳ vọng lãi suất trên thị trường sẽ tiếp tục bình ổn, sau khi một số Ngân hàng thương mại (NHTM) tăng lãi suất...