Tag: Dệt may - da giày

Doanh nghiệp

Dệt may – da giày sau 1 năm COVID-19: Hướng tới hình thành...

Trong bối cảnh khó khăn chung do dịch COVID-19, ngành dệt may và da giày đã phục hồi nhanh chóng và hướng tới hình thành chuỗi cung...