Tag: vốn điều lệ

Hoạt động Ngân hàng

Agribank tăng vốn cấp 2 thêm 1.800 tỷ đồng thông qua phát...

Agribank đã huy động gần 1.800 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 7 năm.

Hoạt động Ngân hàng

Điều gì đang thúc các ngân hàng tăng vốn?

Đối với nhóm ngân hàng tư nhân, câu chuyện tăng vốn dường như dễ dàng hơn rất nhiều khi các nhà băng đưa ra những con số tăng trưởng...

Hoạt động Ngân hàng

OCB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 5.500 tỷ đồng, tăng mạnh...

Năm 2021, OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020; mục tiêu cổ tức đạt 20 – 25% với số vốn...