Vốn điều lệ của TPBank đạt trên 10.716 tỷ đồng

(Banker.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 152/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Theo Quyết định này, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 5/5/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho TPBank được sửa như sau: “Vốn điều lệ là 10.716.717.220.000 đồng (Mười nghìn bảy trăm mười sáu tỷ bảy trăm mười bảy triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)”.

NHNN yêu cầu TPBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định số 152/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN.

Đồng thời, Quyết định số 393/QĐ-NHNN ngày 08/3/2019 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của TPBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/2/2021.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: