Tag: Thông tư 15/2018/TT-NHNN

Hoạt động Ngân hàng

Sửa đổi Thông tư 22 cần phù hợp với thực tiễn

Ngày 7/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN...