Tag: nhựa AAA

Doanh nghiệp

Nhựa An Phát Xanh (AAA) muốn đấu giá 100 triệu cổ phiếu,...

Tháng 5/2021, Nhựa An Phát Xanh (AAA) cũng đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu tại HOSE với tổng số tiền thu về gần 1.068 tỷ đồng.