Tag: Luật Doanh nghiệp 2020

Chính sách mới

Những thay đổi trong mùa đại hội cổ đông 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 kéo theo những thay đổi trong việc tổ chức đại hội đồng cổ đông của các công ty...

Chính sách mới

Chính phủ ban hành nghị định đầu tiên của năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên được Chính phủ ban hành trong năm...