Tag: vốn trung dài hạn

Hoạt động Ngân hàng

LienVietPostBank chào bán trái phiếu ra công chúng đợt...

Từ ngày 24/01/2022, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chính thức chào bán 24.414.295 trái phiếu với mệnh giá 100.000...