Tag: Lợi nhuận đạt trên 17.000 tỷ đồng

Hoạt động Ngân hàng

Lợi nhuận đạt trên 17.000 tỷ đồng, VietinBank tiếp tục...

VietinBank (mã chứng khoán CTG) sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tương đương quy mô 1.861 tỷ đồng, đồng thời chia cổ...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.