ACB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 10%, muốn nâng vốn điều lệ vượt 27.000 tỷ đồng

(Banker.vn) Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được công bố mới đây, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết sẽ trình cổ đông ngân hàng về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2020 bằng cổ phần phổ thông.

ACB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 10%, muốn nâng vốn điều lệ vượt 27.000 tỷ đồng
Một điểm giao dịch của ngân hàng ACB. (Ảnh: Phương Thảo)

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của ACB sẽ được tổ chức vào ngày 6/4 tới đây tại tại khách sạn Sheraton, 88 Đồng khởi, Quận 1, TP HCM. Trước đó, vào ngày 5/3, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự.

Theo tài liệu Đại hội, năm 2021, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 10,5% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 8.481, tăng 10,4%.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản đạt 10%; quy mô tín dụng và tiền gửi khách hàng tăng 9%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2020 bằng cổ phần phổ thông, ngân hàng ACB sẽ trình cổ đông thông qua phát hành hơn 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ thực hiện là 25% (tỷ lệ này có thể điều chỉnh phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước).

Thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 21.615 tỷ đồng lên 27.019 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là quý III/2021.

Nguồn sử dụng để tăng vốn đến từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập các quỹ của năm 2020 và lợi nhuận còn lại chưa chia tính đến thời điểm 31/12/2020.

Việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ của ACB. Đồng thời, thêm nguồn vốn để xây dựng văn phòng làm việc; cải tạo, sửa chữa, di dời trụ sở, đầu tư các dự án chiến lược 2019 - 2024 và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã công bố, năm 2020 ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 9.596 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 7.683 tỷ đồng, tăng 28%.

Trong năm 2020, thu nhập lãi thuần ACB tăng 20% mang về 14.582 tỷ đồng và chiếm hơn 80% tổng nguồn thu. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh tăng trưởng lần lượt 60% và 121%. Đáng chú ý, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư đạt 732 tỷ đồng, gấp gần 126 lần năm trước.

Giá trị chứng khoán đầu tư do ACB nắm giữ liên tục mở rộng trong năm 2020 đạt gần 63.400 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ chỉ mang về 1.695 tỷ đồng lãi thuần, giảm gần 11%.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm lần lượt 81% và 31% xuống còn 280 tỷ và 19 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động ACB trong năm 2020 đạt 18.161 tỷ đồng, tăng 13%. Cùng với việc cắt giảm hơn 8% chi phí hoạt động giúp lãi thuần ngân hàng tăng 35%, lên gần 10.537 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ACB trong năm 2020 ở mức 941 tỷ đồng, gấp hơn 3,4 lần năm 2019.

Đến 31/12/2020, tổng tài sản ACB đạt 444.530 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm trước. Trong dự nợ cho vay khách hàng, tăng tương ứng lên mức 311.479 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 15%, đạt 353.196 tỷ đồng.

Tổng giá trị nợ xấu nội bảng của ACB tăng thêm 27%, lên gần 1.840 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,54% lên 0,59%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160% vào cuối quý IV/2020.

Phương Thảo 

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)