Tag: điều hành

Hoạt động Ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Ngân hàng Nhà nước đặt nhiệm...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định điều này trong phần trình bày tham luận của các bộ trưởng, thành viên chính...