Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX từ 1/3/2021

(Banker.vn) Ông Nguyễn Anh Phong, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) được giao phụ trách Ban điều hành HNX kể từ ngày 1/3/2021.

Ngày 1/3/2021, tại Sở HNX, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố quyết định giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HNX.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Phong, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc HNX được giao phụ trách Ban điều hành HNX kể từ ngày 1/3/2021 theo Quyết định số 199/QĐ-BTC ngày 25/2/2021 của Bộ Tài chính về việc giao phụ trách Ban Điều hành HNX.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành chứng khoán từ năm 1999, công tác tại Ủy ban Chứng khóan nhà nước và sau đó công tác tại HNX từ năm 2000.

Tại HNX, ông Nguyễn Anh Phong từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc HNX từ năm 2011. Từ tháng 5/2019, ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc HNX.

Ông Nguyễn Anh Phong được giao phụ trách Ban điều hành HNX thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm Phó Viện trưởng và giao phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính, từ ngày 1/3/2021.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: