Tag: đại hội cổ đông bất thành

Hoạt động Ngân hàng

Eximbank vẫn chưa thể Đại hội đồng cổ đông

Mới đây nhất, vào hôm qua (26/4), Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã không thể tổ chức do gần 55% cổ đông không thông qua quy chế tiến...