Đại hội Đồng cổ đông Bảo Minh (BMI) 2024: Cam kết đồng hành và phát triển bền vững

(Banker.vn) Sáng ngày 24/4/2024, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024.
Supe Lâm Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 PV Power Services tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Mùa đại hội cổ đông ngân hàng: Vắng bóng kế hoạch M&A

Đại hội được điều hành bởi Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo Minh, Chủ tọa Đại hội, với sự tham dự của đại diện các cổ đông lớn của Bảo Minh gồm Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), AXA S.A, Firstland Ltd., cùng các cổ đông khác tham dự qua hình thức trực tuyến.

Đại hội Đồng cổ đông Bảo Minh (BMI) 2024: Cam kết đồng hành và phát triển bền vững
Đoàn Chủ tọa được điều hành bởi ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (ngồi giữa)

Báo cáo tại đại hội, ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Bảo Minh cho biết, năm 2023 là một năm khó khăn của toàn thị trường với nhiều diễn biến bất lợi từ tình hình kinh tế - chính trị thế giới và tình hình kinh tế trong nước. Thực tế cho thấy, doanh thu toàn thị trường kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ năm 2023 chỉ đạt mức tăng trưởng chưa tới 3% (so với mức tăng trưởng 16.8% của năm 2022).

Trong bối cảnh đó, Bảo Minh là một trong số ít những doanh nghiệp vẫn giữ vững được đà tăng trưởng ổn định và đạt được những kết quả kinh doanh tích cực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị giao trong năm 2023, với kết quả chi tiết như sau: Tổng doanh thu năm 2023 đạt 6.630 tỷ đồng, tăng trưởng 5,03% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 376,2 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ và đạt 100,33% kế hoạch. ROE của Bảo Minh trong 2023 đạt mức 13,02%, tương ứng 130,19% kế hoạch.

Đáng chú ý, năm 2023 là năm đánh dấu sự trở lại của Bảo Minh với vị trí top 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tương ứng tỷ lệ thị phần chiếm gần 8% tổng doanh thu khai thác toàn thị trường.

Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh nêu trên, Bảo Minh cũng đã trình phương án tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2023 của Bảo Minh sẽ là 15% - cao hơn 1,5 lần so với mức cổ tức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2023 đã giao, trong đó, 5% cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và 10% cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu.

Bên cạnh việc điểm lại kết quả kinh doanh 2023, Đại hội đồng cổ đông Bảo Minh 2024 cũng đã tổ chức bầu, kiện toàn thành công nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ mới. Thành phần Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ này của Bảo Minh vẫn sẽ bao gồm các đại diện từ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đại diện cổ đông chiến lược AXA S.A cùng các thành viên độc lập là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm. Cùng ngày, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 cũng đã tổ chức họp phiên đầu tiên, thống nhất bầu ông Đinh Việt Tùng và bà Lê Minh Tuyết tiếp tục lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Bảo Minh nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội Đồng cổ đông Bảo Minh (BMI) 2024: Cam kết đồng hành và phát triển bền vững
Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội đồng cổ đông

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Bảo Minh sẽ tập trung vào mục tiêu tái cơ cấu các nghiệp vụ bảo hiểm, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững và các mục tiêu dài hạn. Các chỉ tiêu kế hoạch chính của Bảo Minh năm 2024 bao gồm tổng doanh thu kế hoạch là 6.800 tỷ đồng (tăng trưởng 2,56%), lợi nhuận trước thuế 377 tỷ đồng; ROE tối thiểu 10% và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%. Kế hoạch kinh doanh 2024 được Đại hội đồng cổ đông Bảo Minh thống nhất, thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. Bên cạnh đó, đại diện các cổ đông chiến lược, cổ đông lớn của Bảo Minh cũng đều cho biết luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bảo Minh đạt được những mục tiêu bền vững, dài hạn. Các cổ đông lớn cũng tin tưởng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bảo Minh sẽ đạt được những kết quả vượt trên mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Kết thúc đại hội, ông Đinh Việt Tùng thay mặt HĐQT, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên Bảo Minh gửi lời cám ơn chân thành tới toàn thể cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ, đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các cổ đông trong năm 2024. Sự đồng hành, định hướng của Đại hội đồng cổ đông sẽ là động lực để Bảo Minh tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

PV

Theo: Báo Công Thương