Container Việt Nam (VSC): 3 Thành viên HĐQT từ nhiệm trước thềm Đại hội cổ đông 2021

(Banker.vn) Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

Cụ thể, VSC cho biết đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của 3 người, gồm: Ông Nghiêm Tuấn Anh, ông Nguyễn Thế Trọng và bà Đặng Trần Gia Thoại với lý do cá nhân.

HĐQT VSC cho biết sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất để thông qua các đơn từ nhiệm này.

Được biết, ngày 26/3 tới đây VSC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại khách sạn Avani Hai Phong Harbour View ở Hải Phòng. Thời gian đăng ký cuối cùng đã được chốt vào ngày 23/2.

Sau khi 3 thành viên xin từ nhiệm thì HĐQT của VSC còn 6 nhân sự, bao gồm ông Nguyễn Việt Hòa, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thế Duy, ông Nguyễn Hoàng Anh, ông Trần Tiến Dũng, ông Nguyễn Văn Tiến và ông Nguyễn Việt Trung.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 trước khi kiểm toán, VSC ghi nhận doanh thu ước đạt 1.688 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 334,9 tỷ đồng, lần lượt vượt 9% và 26% so với kế hoạch năm. Còn so với năm 2019, VSC thực hiện được 94% kết quả doanh thu và 98% lợi nhuận trước thuế.

Đặt kế hoạch cho năm 2021, VSC đưa mục tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 335 tỷ đồng, tương đương so với kết quả năm 2020.

Tuy nhiên HĐQT cũng cân nhắc trong trường hợp dịch COVID-19 có diễn biến xấu bất thường và container tiếp tục thiếu hụt nghiệm trọng thì mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cùng giảm 12% về 1.485 tỷ đồng và 296 tỷ đồng.

Lâm Tuyền

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)