Tag: luật kinh doanh bảo hiểm

Thời sự

Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiêm cấm các hành vi quấy nhiễu, dụ dỗ, lôi kéo mua bảo hiểm

Đại biểu Quốc hội Trần Hồng Nguyên (Đoàn Bình Thuận) cho rằng cần bổ sung cấm hành vi dụ dỗ, lôi kéo giao kết hợp đồng bảo hiểm của...