Tag: vốn huy động

Hoạt động Ngân hàng

Thanh khoản ngân hàng có dấu hiệu mỏng dần

Theo tìm hiểu chỉ số LDR tại 16 ngân hàng niêm yết và một ngân hàng 100% vốn nhà nước là Agribank, kết quả cho thấy, chỉ VietinBank,...

Hoạt động Ngân hàng

Huy động vốn tại TP. HCM đang tăng trưởng chậm lại

Tín dụng ngân hàng tập trung cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông qua các chương trình tín dụng, các chương trình hỗ trợ tháo gỡ...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.