Tag: đổi trả vé

Thời sự

Ngành đường sắt hỗ trợ tối đa cho hành khách có nhu cầu...

Khách hàng có 2 sự lựa chọn: bảo lưu vé trong 1 năm hoặc trả vé nhận lại tiền theo quy định hiện hành.