Tag: chuyển đổi

Sản phẩm dịch vụ

NCB miễn phí đổi thẻ từ sang thẻ chip

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa phát hành và chuyển đổi thẻ từ sang thẻ Chip đạt chuẩn VCCS cho dòng thẻ ghi nợ nội địa. Theo đó,...

Hoạt động Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch cải cách hành chính...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2250/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.