Tag: cho vay ưu đãi

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines (HVN) đề xuất kéo dài chính sách hỗ trợ, giảm thuế phí, cho vay ưu đãi tới năm 2024

Theo đại diện Vietnam Airlines (HVN), các chính sách hỗ trợ cần kéo dài đến hết năm 2024 khi mà thị trường vận tải hàng không nội...