Tag: TikTok

Công nghệ

Fintech có nhiều "kỳ lân" khởi nghiệp lớn nhất thế giới

Trong số 35 công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới được định giá trên 10 tỷ USD thì lĩnh vực Fintech 'thống lĩnh' danh sách với sự...