Tag: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thời sự

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân...

Với 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa...