Tag: danh mục cho vay

Ngân hàng

Đa dạng hóa danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam: Tiếp...

Bài viết khai thác dữ liệu ngành Ngân hàng giai đoạn 2008–2019 cùng những điều chỉnh phù hợp đối với cách bố trí dữ liệu dư nợ theo...