Phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

(Banker.vn) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 270/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Lượng khí thải CO2 từ ngành năng lượng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục Tháo gỡ khó khăn các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Trong đó, có 12 dự án nguồn điện gồm: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I; Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; Thủy điện Hòa Bình mở rộng (MR); Thủy điện Ialy MR; Thủy điện Trị An MR; Thủy điện tích năng Bác Ái; Nhà máy nhiệt điện Long Phú I; Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch III và Nhơn Trạch IV; Nhà máy nhiệt điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1; Nhà máy nhiệt điện LNG Long An 1; Nhà máy nhiệt điện LNG Long An 2; Nhà máy thuỷ điện tích năng Phước Hoà.

Tiến độ tổng thể của Chuỗi dự án khí, điện Sơn Mỹ 2
Tiến độ tổng thể của Chuỗi dự án khí - điện Sơn Mỹ 2

28 dự án lưới điện: Các dự án tăng cường liên kết lưới điện Bắc – Trung, tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn (15 dự án); các dự án lưới điện đồng bộ và giải tỏa công suất các dự án nguồn điện (6 dự án); các dự án lưới điện giải tỏa công suất các Nhà máy thủy điện phía Bắc và tăng cường mua điện từ Trung Quốc (4 dự án); các dự án lưới điện phục vụ mua điện từ Lào (3 dự án).

Bên cạnh đó là các chuỗi dự án khí – điện: Chuỗi dự án khí – điện Lô B; Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh; Chuỗi dự án khí - điện LNG Sơn Mỹ.

Các dự án kho LNG và nhà máy điện sử dụng LNG làm nhiên liệu: Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, Hải Lăng giai đoạn 1, Cà Ná, Bạc Liêu.

2 dự án lọc hóa dầu: Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam (Long Sơn).

Trong Danh mục cũng bao gồm: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2021-2025; Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp yêu cầu thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngọc Linh

Theo: Báo Công Thương