Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công...

Thông tư 03 có nhiều tác động tích cực

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Thông tư 03/2021/TT-NHNN (Thông tư 03) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành sẽ hỗ trợ các...

Không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc khi nộp phí trước...

Người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021

Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi bị phạt đến 20 triệu đồng; miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế;...

Sửa đổi Thông tư 01/2020: cho phép thực hiện cơ cấu lại...

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020. Theo đó, việc thực hiện...

Tháo gỡ "nút thắt" trong xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42

Nghị quyết 42/2017/QH14 ra đời giúp tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xử lý nợ xấu cho các tổ chức tín dụng (TCTD). Tuy nhiên, trong...

Quy định rõ trách nhiệm trong giám sát, đánh giá các chương...

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư đã chính...

Ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự...

Trong đó quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư gồm: Phương án tài chính của dự án PPP;...

Phê duyệt điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Những chính sách mới áp dụng từ mùa Đại hội cổ đông 2021

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 mới đây đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mà các doanh nghiệp cũng như cổ đông cần chú ý kể từ...

Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp

Từ ngày 1/5/2021, các quy định về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch...

Chính phủ ban hành Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa...

Ngày 19/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị...

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao mới áp dụng...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Một số nội dung chính dự thảo Nghị định quy định cơ chế...

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác...

4 chính sách tiền lương mới sắp có hiệu lực cần biết

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành 4 Thông tư mới liên quan đến tiền lương của giáo viên các cấp học. Theo đó, những Thông tư này...

Thay đổi đối tượng, phương thức cho vay của Quỹ phát triển...

Nghị định số 19/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ...

Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Chủng loại, định lượng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc...

Sửa đổi, bổ sung quy định xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng...

Theo quy định mới sẽ có 5 trường hợp được cọi là nguyên nhân khách quan trong việc xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính...

Nhiều chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên...

Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện vừa được ban hành. Theo đó, Nghị...

Thủ tướng đồng ý cho thí điểm Mobile Money

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch...

Quy định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định...

Những thay đổi trong mùa đại hội cổ đông 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 kéo theo những thay đổi trong việc tổ chức đại hội đồng cổ đông của các công ty...

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử...

YouTube, Google, Facebook sẽ phải nộp thuế trực tuyến tại...

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày...