Tag: ông Joe Biden

Quốc tế

Chính phủ liên bang đồng ý hỗ trợ quá trình chuyển đổi quyền lực của ông Joe Biden

Chính phủ Liên bang công nhận ông Joe Biden là người chiến thắng rõ ràng của cuộc bầu cử, một động thái hỗ trợ cho quá trình chuyển...