Tag: mở rộng mạng lưới

Chính sách mới

NAPAS tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán bằng mã VietQR

Ngày 16/11/2021, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục phối hợp với 6 ngân hàng Techcombank, BaoViet Bank,...