Tag: doanh nghiệp tháng 9

Doanh nghiệp

90.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường, mỗi tháng hơn 10 nghìn doanh nghiệp rút lui

Việc bùng phát mạnh của làn sóng COVID-19 lần thứ 4 cùng với các đợt giãn cách liên tiếp khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh...