Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp nửa đầu tháng 11

(Banker.vn) Nửa đầu tháng 11/2023, thêm 10 doanh nghiệp sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2022, 2023...

Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Mã TIP): Ngày 10/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 22/11/2023.

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp nửa đầu tháng 11
Ảnh minh họa

Công ty CP Trang (Mã TFC): Ngày 10/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 14/12/2023.

Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu (Mã HJS): Ngày 13/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 22/11/2023.

Công ty CP K.I.P Việt Nam (Mã KIP): Ngày 13/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 30/11/2023.

Công ty CP Xây dựng số 5 (Mã SC5): Ngày 14/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 24/11/2023.

Công ty CP Sơn Á Đông (Mã ADP): Ngày 15/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2023 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 6/12/2023.

Công ty CP Xây dựng số 5 (Mã SC5): Ngày 14/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 24/11/2023.

Công ty CP Thủy điện Định Bình (Mã TDB): Ngày 15/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 11/12/2023.

Tổng Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mã MTA): Ngày 17/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 1,8% (1 cổ phiếu được nhận 180 đồng). Ngày thanh toán là 7/12/2023.

Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (Mã PAI): Ngày 17/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 29/12/2023.

Lợi nhuận giảm sút, Cấp nước Đồng Nai (DNW) vẫn vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng

Tiên lượng trước những khó khăn trong năm 2023, ban lãnh đạo Cấp nước Đồng Nai (DNW) đã chủ động đưa ra kế hoạch kinh ...

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần từ ngày 23 - 27/10

Trong tuần từ ngày 23 - 27/10, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022, 2023 bằng tiền, tiêu ...

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp đầu tháng 11/2023

Đầu tháng 11 này, thêm 7 doanh nghiệp sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2022, 2023...

Anh Khôi (t/h)

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán