Tag: dịch vụ công thiết yếu

Thời sự

Ưu tiên triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ...

Ngày 18/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn chủ trì hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai một số nhiệm...