Tag: chính phủ số

Hoạt động Ngân hàng

Kế hoạch triển khai và công bố danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định của NHNN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 305/QĐ-NHNN về Kế hoạch triển khai và công bố danh mục dữ...

Hoạt động Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày 21/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định số 178/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển...

Hoạt động Ngân hàng

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1977/QĐ-NHNN thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số ngành...

Công nghệ

Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lựa chọn phù hợp

Chuyển đổi số, ứng dụng các “phần mềm tối ưu hóa quản trị tổng thể, hoạch định các nguồn lực để phát triển hiệu quả (ERP)”, mặc dù...

Tài chính

6 khuyến nghị phục hồi kinh tế sau làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4

TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo cập nhật đánh giá tác động của đại dịch tới các...

Hoạt động Ngân hàng

Xây dựng Chính phủ số tại Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 260/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính...