Tag: NHNN CN TP.Hà Nội

Hoạt động Ngân hàng

Các TCTD trên địa bàn Hà Nội đã cơ cấu lại thời hạn trả...

Đến hết năm 2020, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 11.500 khách hàng...