NHNN giải đáp về những nhu cầu vốn không được cho vay

(Banker.vn) Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các ngân hàng sẽ không được cho vay đối với nhu cầu vốn nhằm mục đích để gửi tiền, trong đó có bao gồm mục đích mua chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản giải đáp một số câu hỏi về quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt ngân hàng) đối với khách hàng.

NHNN giải đáp về những nhu cầu vốn không được cho vay
Hình minh họa.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo quy định tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN, các ngân hàng sẽ không được cho vay đối với nhu cầu vốn có mục đích để gửi tiền.

Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng quy định, nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức gửi tiền không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

Chính vì vậy, các ngân hàng không được cho vay đối với nhu cầu vốn nhằm mục đích để mua chứng chỉ tiền gửi do chính ngân hàng cho vay hoặc ngân hàng khác phát hành.

Ngoài ra, đối với trường hợp khách hàng vay mua nhà, ngân hàng giải ngân vốn cho vay và phong tỏa số tiền giải ngân cho đến khi khách hàng hoàn tất thủ tục mua nhà thì không thuộc trường hợp ngân hàng cho vay để gửi tiền.

Đối với trường hợp ngân hàng giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng để thực hiện việc thanh toán chi phí tiêu dùng là một trong các phương thức giải ngân vốn cho vay và đảm bảo phù hợp với quy định Thông tư 39/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung và Thông tư 21/2017/TT-NHNN không thuộc trường hợp ngân hàng cho vay để gửi tiền.

Trong trường hợp vay ký quỹ, ngân hàng được thực hiện cho khách hàng vay để ký quỹ khi khách hàng đáp ứng các điều kiện vay vốn. Ngân hàng ban hành quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị mình.

Về câu hỏi khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm có phải là khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo quy định tại thông tư 12/2022/TT-NHNN thì khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chỉ khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh và khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay nước ngoài thông qua hợp đồng vay, hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ trên thị trường quốc tế của bên đi vay.

Theo đó, khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm nêu tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NNHN là khoản vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm theo quy định hiện hành về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn:

Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.

Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư. Để mua vàng miếng; để gửi tiền.

Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác. Trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ; Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay; Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.

Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

NHNN đưa tỷ giá trung tâm xuống dưới ngưỡng 24.000 VND/USD

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa tỷ giá trung tâm xuống dưới ngưỡng 24.000 VND/USD vào phiên giao dịch ngày hôm nay 8/11.

NHNN ngừng hút tiền qua kênh tín phiếu, hàng trăm nghìn tỷ 'bơm' ngược lại nền kinh tế

NHNN đã ngừng phát hành tín phiếu sau hơn một tháng mở lại kênh này. Hành động trên diễn ra trong bối cảnh áp lực ...

Thùy Linh (T/H)

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán