Tag: May Việt Tiến

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp dệt may gặp khó vì COVID-19

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã phản ánh vào kết quả kinh doanh năm 2020 của các doanh nghiệp dệt may.