Tag: T+0

Chính sách mới

Nhà đầu tư sẽ được giao dịch T+0 từ ngày 15/2/2020?

Ngày 15/2 tới đây, Thông tư 120/2020/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ có hiệu lực. Một nội dung được nhà...