Tag: sau đại dịch

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực chính của sự phục hồi...

Khảo sát mới đây của Facebook cho thấy một số doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) đã bắt đầu phân bổ lại nhân sự - 18% các DNVVN đang...