Tag: cổ đông hiện hữu

Hoạt động Ngân hàng

Điểm mặt các ngân hàng sắp chia cổ tức 'khủng' năm nay

Hàng chục nghìn tỷ đồng cổ tức bằng cổ phiếu đã được các ngân hàng lên kế hoạch chia trong tháng 6 và nửa cuối năm 2021