Tag: quy hoạch chung

Bất động sản

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến 2030,...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 359/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm...