Tag: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Cuộc thi viết Ngân hàng tôi yêu 2021

TPBank ơi, mùa xuân đến rồi

TPBank ơi, mùa xuân đến rồi/ Lộc biếc đâm chồi chào mừng xuân mới

Cuộc thi viết Ngân hàng tôi yêu 2021

Chúng tôi là TPBANKERS

Chúng tôi là TPBANKERS/ Bank tím huyền thoại tím nàng thơ