Tag: điều kiện phát hành mới

Chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục trầm lắng

VNDirect dự báo thời gian tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục trầm lắng nhưng sang năm 2021 sẽ có xu hướng phục hồi khi...