Tạo điều kiện thuận lợi để ngành dược Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

(Banker.vn) Cần có giải pháp nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để ngành dược Việt Nam tham gia chuỗi giá trị của các doanh nghiệp dược hàng đầu thế giới.
Vì sao ngành dược Việt Nam chưa phát triển? Doanh nghiệp châu Âu “để mắt” tới ngành dược Việt Nam

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 112/TB-VPCP ngày 4/4/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia về Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tạo điều kiện thuận lợi để ngành dược Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
Tạo điều kiện thuận lợi để ngành dược Việt Nam phát triển

Tại thông báo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Y tế tiếp tục bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới để rà soát, hoàn chỉnh Dự thảo Chiến lược, nhất là xác định rõ hướng đi, tận dụng cơ hội khi hội nhập ngày càng sâu rộng, có cách tiếp cận để ngành dược Việt Nam từ trình độ trung bình hiện nay lên mức cao hơn và đi nhanh lên hiện đại.

Phó Thủ tướng lưu ý, cần đánh giá đầy đủ tiềm năng, thế mạnh và xác định rõ mục tiêu cho từng khâu, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả kinh tế và phù hợp với năng lực. Trong đó, phát huy lợi thế của từng khâu và lựa chọn giải pháp phát triển, bảo đảm hiệu quả cho từng khâu…

Xác định rõ các tiêu chí về kinh tế, năng lực thực hiện để từ đó đề xuất, lựa chọn hướng đi, các hoạt động đầu tư cho phù hợp, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Đánh giá lại khâu sử dụng thuốc, hoạt động dược lâm sàng, trong đó lưu ý đến những tác dụng của thuốc đối với sức khỏe con người, xác định nguyên nhân làm cho chi phí thuốc tăng cao để có giải pháp phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải tập trung hoàn thiện thể chế, trong đó thực hiện hài hòa chính sách phù hợp thông lệ quốc tế, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với lĩnh vực dược của Tổ chức Y tế Thế giới và của các quốc gia tiên tiến, thực hiện việc công nhận lẫn nhau nhằm chuẩn hóa quá trình sản xuất và phân phối.

Hợp tác quốc tế cần được xác định là giải pháp "mũi nhọn" nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để ngành dược Việt Nam tham gia chuỗi giá trị của các doanh nghiệp dược hàng đầu thế giới.

Cần có giải pháp căn cơ trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác với đối tác chiến lược của Việt Nam.

Nhà nước có vai trò dẫn dắt và cần có chính sách hỗ trợ để tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển, khuyến khích đầu tư của tư nhân trong lĩnh vực này.

Tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nuôi trồng dược liệu, trong đó chú trọng hợp tác với các doanh nghiệp có công nghệ bào chế hiện đại; thúc đẩy phát triển lĩnh vực thuốc dược liệu, y dược cổ truyền, nâng cao năng lực, hiệu quả ngành thực phẩm chức năng.

Cùng với đó, đánh giá đầy đủ và có giải pháp phù hợp đối với hoạt động phân phối, cung ứng và hạ tầng bảo quản thuốc trên tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và xã hội hóa; xác định các dự án, nhiệm vụ ưu tiên cần tập trung để thực hiện đến năm 2025 và kế hoạch thực hiện đến năm 2030…

Thanh Tâm

Theo: Báo Công Thương
    Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

    Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

    Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
    Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
    Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng