Tag: Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

Doanh nghiệp

REE chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông, bán cổ phiếu quỹ cho nhân viên quản lý

Ngày mai (30/3/2021), Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán REE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.