Công ty Cổ phần PVI: Công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong Quý 1/2024 - Vượt kế hoạch được giao

(Banker.vn) PVI đã chính thức công bố báo cáo tài chính tự lập Quý 1 năm 2024. Doanh thu hợp nhất Quý 1 đạt 6.504 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Bảo hiểm PVI được bình chọn: Nơi làm việc tốt nhất và Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2023 Hoàn thành vượt mức kế hoạch 2023, PVI tự tin vững bước thực hiện các mục tiêu mới, thắng lợi mới Phái đoàn quan chức cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE (CHLB Đức) thăm và làm việc tại PVI

Ngày 19/04/2024, PVI đã chính thức công bố báo cáo tài chính tự lập Quý 1 năm 2024. Doanh thu hợp nhất Quý 1 (bao gồm Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và doanh thu khác) đạt 6.504 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 37,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 446 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước trong đó chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận là hoạt động đầu tư tài chính chiếm 48,9%. Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE hợp nhất quy năm đạt 18% cao hơn so với Q1.2023 là 13,5%.

Công ty Cổ phần PVI: Công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong Quý 1/2024 - Vượt kế hoạch được giao

Cùng với tăng trưởng về quy mô và thị phần trong ngành bảo hiểm, tổng tài sản của PVI cũng tăng đáng kể gần 14% so với cùng kỳ, đạt hơn 30,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay chỉ chiếm chưa tới 3% với chi phí vay không đáng kể. Dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh đạt gần 590 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Mặc dù Quý 1 là khá sớm để đánh giá đầy đủ về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm, song tất cả các công ty con của PVI đều đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu mà PVI giao.

Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (“Bảo hiểm PVI”) tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.217 tỷ, với mức tăng trưởng đạt hơn 30% so với cùng kỳ và cao hơn gấp đôi so với thị trường. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 360 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào việc PVI luôn có những cải tiến, chiến lược và lối đi riêng về dịch vụ, giải pháp quản trị và phương thức phân phối sản phẩm mặc dù thị trường bảo hiểm năm 2024 tiếp tục ghi nhận mức độ gia tăng về chi phí bồi thường và cạnh tranh giá phí trong nước cũng như quốc tế. Không những vậy, Bảo hiểm PVI trong quý 1 vẫn duy trì được tỷ lệ kết hợp dưới 90% và vẫn giữ vững vị thế số 1 ngành bảo hiểm phi nhân thọ với hơn 20% thị phần.

Với nhu cầu không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, ngày 29/03/2024, Bảo hiểm PVI đã được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng tại công văn số 63/GPĐC23/KDBH, tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam, tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt Nam và từng bước vững chắc tham gia sâu vào thị trường bảo hiểm quốc tế.

Công ty Cổ phần PVI: Công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong Quý 1/2024 - Vượt kế hoạch được giao

Đối với hoạt động tái bảo hiểm cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2024 bằng chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và hiệu quả với Doanh thu tái bảo hiểm đạt 1.870 tỷ đông, hoàn thành 233% kế hoạch Q1 năm 2024 và tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động xếp hạng tín nhiệm, ngày 27/3/2024, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính AM Best đã khẳng định xếp hạng Năng lực Tài chính ở mức A- (Xuất sắc) và Tín dụng Nhà phát hành ở mức “A-” (Xuất sắc) cho Bảo hiểm PVI với triển vọng ổn định. Bên cạnh đó, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (“Hanoi Re”) cũng được A.M Best điều chỉnh nâng hạng Năng lực Tín dụng dài hạn tổ chức phát hành mức bbb với triển vọng từ ổn định lên tích cực. AMBest cũng khẳng định xếp hạng Năng lực Tài chính của Hanoi Re là B++ (Tốt) với triển vọng ổn định.

Đối với hoạt động đầu tư tài chính, mặc dù thị trường tài chính đầu năm 2024 gặp nhiều khó khăn, ghi nhận sụt giảm đáng kể về lãi suất tiền gửi và khan hiếm cơ hội đầu tư; tuy nhiên, với cơ cấu danh mục đầu tư đã được điều chỉnh linh hoạt từ đầu năm 2023, PVI đã tranh thủ được một lượng vốn đầu tư tương đối lớn với mức lãi suất tốt, đảm bảo kỳ vọng lợi nhuận hoạt động đầu tư cho cả năm 2024. Theo đó, doanh thu đầu tư tài chính toàn hệ thống đạt 314 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch và tăng trưởng gần 3,5% so với cùng kỳ với các khoản đầu tư lành mạnh, được quản trị rủi ro tốt.

Cổ phiếu PVI tiếp tục giao dịch trong vùng giá 45.000 - 50.000 đồng, đặc biệt cuối tháng 2/2024 sau khi vượt mức nền 45.000 đồng/cổ phiếu, đã có mức tăng tốt, khoảng 10% lên trung bình 50.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 3/2024. Thanh khoản tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 30.000 - 50.000 cổ phiếu/phiên.

PV

Theo: Báo Công Thương