Tag: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Đồng Tháp (SCB Đồng Tháp)

Cuộc thi viết Ngân hàng tôi yêu 2021

Nghề ngân hàng trong tôi!

Đến nay vẫn giữ trong lòng/Vẫn giữ đúng nghiệp, đúng nghề banker...