Sacombank báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng quý I/2021

(BANKER.VN) Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) báo lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm còn 1,48%.

Sacombank báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng quý I/2021
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB)

Trong quý đầu năm, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng 6% so với cùng kỳ, lên mức hơn 3.008 tỷ đồng. Trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 16%, ghi nhận hơn 837 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng đến 91%, đem về khoản lãi hơn 34 tỷ đồng.

Kỳ này, Sacombank dành ra gần 476 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 14% so với cùng kỳ. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng nhẹ 1% và 2%, đạt hơn 1.000 tỷ đồng và hơn 801 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 4.000 tỷ đồng lãi trước thuế đã được đề ra trong năm 2021, Sacombank đã thực hiện được 25% sau quý đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của STB

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của Ngân hàng đạt xấp xỉ đầu năm, ở mức gần 497.428 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 18% (11.896 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 56% (7.773 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 5% (356.974 tỷ đồng)…

Tiền gửi khách hàng cũng chỉ tăng nhẹ 1% so với đầu năm, ghi nhận gần 431.137 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 15% (12.867 tỷ đồng)…

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của STB

Là một trong số ít những ngân hàng có nợ xấu tính đến ngày 31/03/2021 giảm so với đầu năm (-8%), Sacombank chỉ còn hơn 5.292 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, giảm mạnh nhất là nợ nghi ngờ (-31%), kế đó là nợ có khả năng mất vốn (-5%). Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1,7% hồi đầu năm xuống chỉ còn 1,48%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của STB

Vừa qua 23/4), Sacombank cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 tại TP HCM.

Tại đại hội, Sacombank đã trình cổ đông kế hoạch mục tiêu tổng tài sản tăng 8% lên 533.300 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 485.500 tỷ, tăng 9%, trong đó, huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế dự kiến đạt 478.300 tỷ đồng, tăng 9%; dư nợ tín dụng đạt 372.000 tỷ, tăng 9%.

Sacombank cho hay, dựa trên cơ sở mức tăng trưởng tín dụng cho phép của NHNN và diễn biến tình hình kinh doanh trong năm 2021, HĐQT sẽ điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt mức 4.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu với mục tiêu Sacombank đưa ra kiểm soát ở mức dưới 2%.

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2021, ngân hàng tiếp tục thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt theo Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 22/05/2017.

Năm 2021, Sacombank cũng có kế hoạch bổ sung vốn cho ngân hàng con tại Lào thêm 302 tỷ đồng.

Linh Đan (TH)

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam