Tag: bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Hoạt động Ngân hàng

NCB bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Việc bổ sung nguồn...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.