Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

(Banker.vn) Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Lê Hải Trà làm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 2/3/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị; bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị được giao phụ trách Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/2/2021.

M.H

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)