Kiện toàn nhân sự Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

(Banker.vn) Sáng 25/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao các Quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cùng thời điểm, ông Phạm Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBCKNN được giao giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và ông Nguyễn Duy Thịnh – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trước đó, Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Lê Hải Trà giữ chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và bà Nguyễn Thị Việt Hà phụ trách HĐQT HOSE.

Như vậy, lãnh đạo các Sở giao dịch đã kiện toàn, chuẩn bị cho việc đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết: Thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, hiện nay Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương triển khai quyết liệt các công việc để sớm đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực chứng khoán trong năm 2021 là hết sức nặng nề, đặc biệt từ công tác xây dựng quy chế, phân cấp, quy chế của HNX và HOSE, kiện toàn đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất... để sớm đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Một nhiệm vụ khác của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải cùng với HNX và HOSE để thực hiện các giải pháp xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh giao dịch của HOSE giai đoạn vừa qua, để tạo môi trường giao dịch thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và cho các Công ty chứng khoán nhằm thúc đẩy hoạt động huy động vốn cho nền kinh tế, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2021 – đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm (giai đoạn 2021 – 2025).

Đức Hậu T/H

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)