Tag: tôi luyện

Cuộc thi viết Ngân hàng tôi yêu 2021

Nghề Ngân hàng - Tôi luyện để trưởng thành!

Sinh viên mới ra trường, mang trên lưng hành trang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi chập chững vào nghề ngân hàng như một cơ duyên....